21. Kan het kwaad om andere stoffen als Owatrol e.d. toe te voegen?

Soms bevorderen andere stoffen zoals Owatrol de eigenschappen positief, soms echter ook niet. Neem hierbij altijd de technische gegevens van het product in acht. In de technische documentatiebladen staat een maximum aan verdunning aangegeven. Indien er andere stoffen worden toegevoegd vervalt de garantie.

Snel zoeken:

Vind snel productinformatie, technische informatiebladen, brochures, enzovoort: